Veřená zakázka

Zpracování prováděcí projektové dokumentace na revitalizaci víceúčelového hřiště

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71222000-0 - Architektonické služby pro venkovní prostory
Popis:

Zpracování prováděcí projektové dokumentace včetně vizualizace (dle příslušných evropských norem, zákona o zadávání veřejných zakázek, sportovních pravidel, technologických pokynů navrhovaných materiálů a praktických zkušeností s navrhováním a prováděním sportovních staveb); výkaz výměr a kontrolní rozpočet realizace víceúčelového hřiště ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb.; autorský a technický dozor investora při realizaci stavby vč. účasti na kontrolních dnech Přesnější požadavky na předmět plnění jsou uvedeny jako příloha v návrhu smlouvy viz „Obchodní a jiné smluvní podmínky“. PPD bude vyhotovena ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a dále po jednom vyhotovení na přenosném nosiči (flashdisk nebo SD karta) v digitální podobě, a to v PDF a v editovatelných formátech DWG, XLSX a DOCX.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  24.05.2024