Veřená zakázka

Zpracování projektové dokumentace pro akci Bezbariérové zpřístupnění stanic metra Strašnická, Vyšehrad, Rajská zahrada a Pražského povstání

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace k akci s názvem „Bezbariérové zpřístupnění stanic metra Strašnická, Vyšehrad, Rajská zahrada a Pražského povstání“. Projektová dokumentace bude vyhotovena ve stupních dokumentace pro zjišťovací řízení EIA (v případě potřeby), pro územní řízení, pro stavební řízení a dokumentace pro provádění stavby zpracované v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění, a současně v souladu se zákonem a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném a účinném znění a dle Sazebníku UNIKA v platném a účinném znění. Dodavatel bude povinen při vyhotovování projektové dokumentace respektovat relevantní standardy, předpisy a normy (včetně interních předpisů Zadavatele), jejichž soupis je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a Příloze č. 3 Smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.06.2024