Veřená zakázka

Zpracování projektové dokumentace „Obslužná komunikace ul. U Libeně a U Stadionu v Novém Strašecí

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Popis:

Obslužná komunikace ul. U Libeně od křižovatky s krajskou komunikací č. II/237 na křižovatku s ul. U Stadionu a dále po areál fotbalového stadionu (k podjezdu dálnice D6), Nové Strašecí.
Požadavky na stavebně – technické řešení:
- stavební úpravy stávající části komunikace a návrh nové obousměrné komunikace,
- navržení odvodnění – na základě prohlídky s vybraným dodavatelem, zadavatel upřesní případné požadavky na řešení odvodnění komunikace (zasakování, doplnění uličních vpustí a pod),
- navržení jednostranného chodníku,
- návrh veřejného osvětlení (pro zajištění projektové dokumentace v části veřejného osvětlení, stanoví technické parametry Technické služby Nové Strašecí, s. r. o.),
- prodloužení vodovodního řadu,
- řešení odkanalizování lokality s napojením na veřejnou kanalizaci města,
- související úpravy zeleně na veřejném prostranství.

Vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pro provedení stavby (DUR, DSP a DPS), včetně soupisu prací s výkazem výměr a oceněného soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtu) v cenové soustavě URS nebo RTS.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  25.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  15.02.2023