Veřená zakázka

Rekonstrukce ŽST Nový Bor

Číslo ve věstníku:
Z2023-002148
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Popis:

Předmět plnění veřejné zakázky je: a)Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném staveb.a územním řízení, získat pravomocné společ.povolení, včetně notifikace autoriz.osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhot. stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy vč.zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. b)Zpracování a podání žádosti o vydání společ. povol. dle zák. č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vč.všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společ.povol. Zhotov. bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodn. do nabytí jejich právní moci.c)Zhotovení Projekt. dok.pro provádění stavby,která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  14.02.2023