Veřená zakázka

Zpracování dokumentace pro přestavbu nákladních vozů Tams na vozy Eaos a vozů Kns na vozy Laas

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem této zakázky je vytvoření kompletních technických dokumentací pro přestavbu nákladních železničních vozů typu Tams na vozy typu Eaos a/nebo nákladních železničních vozů Kns na vozovou jednotku Laas a následné schválení těchto dokumentací dle nařízení Evropské komise 2018/545 ze dne 4. 4. 2018 a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, a dle navazujících vnitrostátních právních předpisů; zejména vyhlášky č. 173/1995 Sb. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče upravené v této Výzvě se přiměřeně řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 - 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená Zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic zadavatele podle uvedeného zákona. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  03.05.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  24.05.2022