Veřená zakázka

Zpracování místní energetické koncepce pro město Louny

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Předmětem soutěže je zpracování vstupní analýzy stavu energetické spotřeby, technických podmínek a možností a následné zpracování místní energetické koncepce (dále také MEK) pro město Louny.
Vzhledem k tomu, že zadavatel disponuje malým množstvím analytických podkladů, které mohou významně přispět k vyhodnocení energetické situace města (v jeho majetku) a následné přijetí úsporných opatření ve spotřebě, je bezpodmínečně nutné před zpracováním energetické koncepce nechat zpracovat podrobnou analýzu problémů, kritických míst a nevyužitých příležitostí, která bude znamenat stanovení vstupních podmínek koncepce.

Vzhledem k tomu, že zadavatel získal dotaci na plnění z programu EFEKT III, bude muset být MEK vyhotovena v souladu s výzvou EFEKT 3/2023 - Zpracování místní energetické koncepce a dalšími souvisejícími dokumenty, zejména Metodickým pokynem pro žadatele o dotaci na zpracování místní energetické koncepce z programu EFEKT III zpracovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále také MPO). Tyto dokumenty jsou k dispozici na https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-3-2023-zpracovani-mistni-energeticke-koncepce.

MEK se bude skládat z následujících částí:
a) Analýza současného stavu
b) Návrh energetických řešení
c) Ekonomické vyhodnocení
d) Energetický akční plán

Zadavatel požaduje výstupy (MEK) předat ve 3 (třech) vyhotoveních v tištěné podobě a 1 (jedno) digitální vyhotovení ve formátu pdf a v otevřeném formátu (doc).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.04.2023