Veřená zakázka

Správa obsahu a analýzy datových zdrojů

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Předmětem VZ je poskytování služeb správy obsahu a analýzy datových zdrojů, které zahrnují tyto činnosti:
a) analýzy provázání a kontrola validity unikátních citací bibliografických zdrojů v rámci Informačního systému ochrany přírody (ISOP) a návrhy dílčích úprav systému;
b) provedení kontrol navázání inventarizačních průzkumů a plánů péče u chráněných území evidovaných v Digitálním registru ÚSOP a provedení aktualizace stavu registru;
c) analýza předmětů ochrany pro PP a PR v správě AOPK ČR. Doplnění seznamu předmětů ochrany ve vazbě na aktuální číselníky s členěním na druhy z vyhlášky a z plánu péče;
d) spolupráce na věcné a obsahové a kvalitativní naplněnosti nálezové databáze s ohledem na záznamy v realizovaných inventarizačních průzkumech;
e) tvorba speciálních analýz pro účely informačního systému ochrany přírody;
f) aktualizace evidence datového skladu AOPK pro prostorové členění lesa pro vybrané poskytnuté LHP.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.03.2023