Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Zpracování dokumentace k územnímu řízení pro dostavbu areálu UK FTVS

Číslo ve věstníku:
Z2020-009328
Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytnutí projektových a architektonických služeb v následujícím rozsahu: 1) Příprava zakázky (PPR) a pořízení studie stavby, která zhodnotí veškeré nezbytné vazby okolí (STS). 2) Zhotovení dokumentace k územnímu řízení (DÚR) dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném a účinném znění (dále jen „stavební zákon“), a dle § 3 Přílohy č. 4 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném a účinném znění (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“), včetně kompletní výkresové dokumentace na podkladu stavebního a provozního programu, případné pořízení nezbytného geologického, popř. hydrogeologického a radonového posouzení prostoru staveniště a pořízení nezbytných geodetických podkladů; 3) Výkon inženýrské činnosti ve fázi územního řízení. Detaily jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 19.03.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 17.04.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.