Veřená zakázka

ZP – k.ú. Sobědruhy – p.č. 1039/66 a p.č. 1039/67.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
71319000-7 - Služby soudních znalců
Popis:

Zpracování znaleckého posudku za účelem určení ceny v místě a čase obvyklé pro realizaci majetku: pozemek p.č. 1039/66 o výměře 74 m² a pozemek p.č. 1039/67 o výměře 20 m², vše zapsané na listu vlastnictví 60000 v obci Teplice a katastrálním území Sobědruhy, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Teplice, včetně jejich součástí (např. staveb, pokud nejsou samostatnou věcí, porostů apod.) a příslušenství.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.05.2024