Veřená zakázka

MT - ZP - k.ú. Vrkoslavice, p.p.č. 927, 926/1, 926/2, 962, 928/2, 931

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
71319000-7 - Služby soudních znalců
Popis:

Podání nabídky na zpracování znaleckého posudku na ocenění nemovitých věcí, a to: pozemků - parcela č. 927, o celkové výměře 1333 m2, druh zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití stavba č.p. 24, prům. obj., LV 6815 (stavba není součástí ocenění) - parcela č. 926/1, o celkové výměře 21 m2, druh ostatní plocha, způsob využití jiná plocha - parcela č. 926/2, o celkové výměře 6 m2, druh ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha - parcela č. 962, o celkové výměře 331 m2, druh ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha - parcela č. 928/2, o celkové výměře 173 m2, druh ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha - parcela č. 931, o celkové výměře 577 m2, druh ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha Vše v katastrálním území Vrkoslavice, obec Jablonec nad Nisou, včetně součástí a příslušenství (ve smyslu ustanovení §§ 505 až 513 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Znalecký posudek je požadován za účelem určení ceny v místě a čase obvyklé ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 1c oceňovací vyhlášky se spolu s určením obvyklé ceny nemovité věci nebo její tržní hodnoty vždy určí i cena zjištěná. Případné rozdíly v ocenění je třeba náležitě odůvodnit.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    09.05.2024