Veřená zakázka

Znalecký posudek - podíl na p. č. 1598 v k. ú. Pavlovice u Kojetína

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
71319000-7 - Služby soudních znalců
Popis:

Popis plnění: Stanovení ceny v místě a čase obvyklé (případné stanovení tržní hodnoty, pokud nelze cenu v místě a čase obvyklou určit) a stanovení ceny dle cenového předpisu pro prodej pozemku: - podíl o velikosti id. 3/8 na pozemku pozemková parcela číslo: 1598 o výměře 1301 m², orná půda, zemědělský půdní fond zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, na listu vlastnictví č. 244 pro k. ú. Pavlovice u Kojetína, obec Pavlovice u Kojetína. Účel znaleckého posudku: - prodej podílu na pozemku v elektronické aukci

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.02.2024