Veřená zakázka

Příbram, Březové Hory, Rožmitál pod Třemšínem - mini tendr na ZP

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
71319000-7 - Služby soudních znalců
Popis:

Mini tendr k vyhotovení ZP: • pozemková parcela č. 405/27 o výměře 257 m2, druh pozemku: zahrada, v kat. území Březové Hory, obci Příbram – LV 60000 • id. 1/31 pozemků p. č. 405/32 o výměře 257 m2, druh pozemku: zahrada, pozemková parcela č. 405/33 o výměře 37 m2, druh pozemku: zahrada, pozemková parcela č. 405/34 o výměře 391 m2, druh pozemku: zahrada, pozemková parcela č. 405/35 o výměře 31 m2, druh pozemku: zahrada, pozemková parcela č. 405/42 o výměře 64 m2, druh pozemku: zahrada v kat. území Březové Hory, obci Příbram – LV 13758 • st. p. č. 651 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku: st. parc. č. 651 v kat. území Březové Hory, obci Příbram – LV 60000 • id. 1158/7835 pozemku st. p. č. 715 o výměře 329 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Příbram VII, č.p. 109, 110, byt. dům na parc. č. st. 715 v kat. území Březové Hory, obci Příbram – LV 5815 bytová jednotka: • č. 110/4, způsob využití: byt, typ jednotky: byt. z., podíl na společných částech domu a pozemku: 643/7835 vymezeno v: budova: Příbram VII, č.p. 109, 110, byt. dům, LV č. 5815, na parcele: st. 715, LV 5815, parcela: st. 715, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 329 m2 v kat. území Březové Hory, obci Příbram – LV 7322 bytová jednotka: • č. 110/5, způsob využití: byt, typ jednotky: byt. z., podíl na společných částech domu a pozemku: 103/1567 vymezeno v: budova: Příbram VII, č.p. 109, 110, byt. dům, LV č. 5815, na parcele: st. 715, LV 5815 parcela: st. 715, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 329 m2 v kat. území Březové Hory, obci Příbram – LV 7322 • pozemková parcela č. 2762/87 o výměře 22 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, garáž stavba stojí na pozemku: parc. č. 2762/87 v katastrálním území Příbram, obec Příbram – LV 60000 • id. 1/9 pozemku: pozemková parcela číslo 2762/83 o výměře 802 m2, druh pozemku: ostatní plocha, katastrální území Příbram, obec Příbram – LV 12031 • pozemková parcela č. 1302/30 o výměře 1288 m2, druh pozemku: orná půda v kat. území a obci Rožmitál pod Třemšínem – LV 60000

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.02.2024