Veřená zakázka

Znalecký posudek k.ú. Břežany u Rak. poz.p.č. 213/51, 303/115, 303/116

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
71319000-7 - Služby soudních znalců
Popis:

Stanovení ceny v místě a čase obvyklé (případně stanovení tržní hodnoty, pokud nelze cenu v místě a čase obvyklou určit) a stanovení ceny dle cenového předpisu pro prodej id. ½ dále uvedeného majetku: • parcela č. 213/51 o výměře 575 m2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa • parcela č. 303/115 o výměře 4913 m2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa • parcela č. 303/116 o výměře 3439 m2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa zapsaného na listu vlastnictví č. 89 pro katastrální území Břežany u Rakovníka, obec Břežany, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Rakovník. Na pozemku se nacházejí trvalé porosty.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny: