Veřená zakázka

Změna č. 2 ÚP Rousínov

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71410000-5 - Územní plánování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky na služby je zpracování změny č. 1 Územního plánu Rousínov (dále také změna ÚP) zkráceným postupem v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), dále dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných podmínkách pro využívání území, v platném znění. Plnění veřejné zakázky bude obsahovat zejména následující činnosti:
- zpracování návrhu změny územního plánu pro řízení o změně ÚP (dle § 58 odst. 3 stavebního zákona),
- úprava návrhu změny ÚP po veřejném projednání, popřípadě opakovaném veřejném projednání,
- účast na jednáních s dotčenými orgány a veřejných projednáních,
- zajištění zpracování výstupů dle přílohy č. 6, 7 zadávací dokumentace – odevzdání v požadovaných formátech, počtech a měřítkách,
- zpracování úplného znění ÚP Rousínov po vydání změny č. 2 ÚP Rousínov
- SEA – posouzení vlivu a koncepcí na životní prostředí
- Standardizace včetně elektronické verze dle „Pravidel pro digitalizaci územních plánů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  17.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  30.01.2023