Veřená zakázka

Zlín, Revitalizace panelového sídliště Podhoří - 2. část

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci Části 2 stavby identifikované jako III.ETAPA REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ ZLÍN – PODHOŘÍ. Tato část plnění zahrnuje regeneraci ploch kolem východní trojice bytových domů č.p. 488 – č.p. 490, a ploch komunikace a parkoviště mezi č.p. 489 a č.p. 490. Předmět veřejné zakázky tak zahrnuje zejména regeneraci zpevněných ploch, kompletní výměnu stávajícího veřejného osvětlení a výstavbu nového veřejného osvětlení, a sadové úpravy spočívající zejména v náhradní výsadbě dřevin a založení travnatých ploch. Požadavky na rozsah předmětu plnění jsou podrobně a závazně specifikovány v projektové dokumentaci a soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohu zadávací dokumentace č. 1 až č. 3, a dále obchodními podmínkami veřejné zakázky, které tvoří přílohu zadávací dokumentace č. 4 a č. 5.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    31.01.2022