Veřená zakázka

Zlín, Malenovice - ul. B. Smetany

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci stavby identifikované jako „Zlín, Malenovice - stavební úpravy ulice B. Smetany“, která zahrnuje kompletní rekonstrukci uličního profilu v celkové délce úpravy 250,02 m. Plnění zahrnuje zejména: - rekonstrukci komunikace, - doplnění chybějícího chodníku v celém řešeném uličním profilu, - opravu navazujících vjezdů v průběžném chodníku, - navazující úpravy, - opravu stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek k 5-ti RD. Požadavky na rozsah předmětu plnění jsou podrobně a závazně specifikovány v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohu zadávací dokumentace č. 1 a č. 2, a dále obchodními podmínkami, které tvoří přílohu zadávací dokumentace č. 3.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.01.2022