Veřená zakázka

Zhotovení projektové dokumentace pro soutěž na výstavbu akce – Novostavba ZUŠ, městské knihovny a informačního centra ve Velkých Pavlovicích II.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací služby,
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro územní řízení (dále jen „DUR“), stavební povolení (dále jen „DSP“) a projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) pro výstavbu objektu základní umělecké školy, městské knihovny a informačního centra ve Velkých Pavlovicích. PD bude zpracována v souladu s architektonickou studií Ing. Arch. Jana Tesaře, a to v 6 zkompletovaných originálních vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení na datovém nosiči v obecně dostupném zdrojovém datovém formátu a formátu PDF.
PD a všechny její přílohy budou vypracovány v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 193/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a splňovat náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Předmětem veřejné zakázky je rovněž inženýrská činnost při územním a stavebním řízení, vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení, výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.06.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  08.07.2021