Veřená zakázka

Zesílení základových konstrukcí objektu Základní školy v Roztokách u Prahy

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
45214200-2 - Stavební úpravy školních budov,
45223500-1 - Železobetonové konstrukce,
45454100-5 - Rekonstrukce budov
Popis:

Objekt základní školy Zdenky Braunerové na Školním náměstí v Roztokách u Prahy sestává celkem ze tří křídel, kdy střední trakt budovy pochází ze začátku třicátých let, severní křídlo je přístavbou z konce třicátých let a jižní přístavba je moderní budovou z r. 2014. Na styku mezi středním traktem a severním křídlem nebyla provedena žádná dilatace a v současné době je zřejmý projev nerovnoměrného sedání obou traktů. V místě propojení traktů existuje aktuálně trhlina s výškovým poklesem cca 20 mm novější části. Vzhledem k plánované půdní vestavbě, kam by se měly přesunout kabinety pedagogického sboru, dojde k přitížení, již v tuto chvíli sedajících základů. Předmětem zakázky (obsahem díla) je proto zesílení stávajících základových konstrukcí středového traktu a severního křídla. Základem zvolené technologie požadovaného zesílení základových konstrukcí je systém vnějších a vnitřních mikropilot podél obvodových zdí, spojených trámovou výměnou z ocelových nosníků, vrtaných skrze základové konstrukce. Vně budovy pak budou prostory mezi vnějšími mikropilotami vyplněny spřahujícím podélným železobetonovým prahem.
Zadavatel nemá možnost náhradních prostor pro zabezpečení výuky, proto nelze objekt školy dlouhodobě uzavřít. Z tohoto důvodu je akce rozdělena do pěti etap tak, aby bylo možno dílo postupně realizovat vždy přes letní prázdniny, pouze s jejich minimálním prodloužením. V základní variantě je nutno kalkulovat s rozložením realizace do pěti let s možností (v závislosti na skutečné rychlosti postupu sanačních prací) sloučení některých stavebních etap (blíže v projektové dokumentaci stavby – příloha č. 3) a následným zkrácením realizace na čtyři roky.
Výše popsané dílo bude provedeno způsobem a v rozsahu dle Projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  06.02.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  08.03.2024