Veřená zakázka

Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu Vsetín

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
71314300-5 - Poradenství v oblasti energetické účinnosti
Popis:

Předmětem zakázky je zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (dále jen EnMS) v objektech města Vsetín, které jsou specifikovány v příloze č. 1. Město zahrnuje do systému managementu hospodaření s energií objekty, které má ve svém majetku a spravuje je samo nebo prostřednictvím organizací jím zřizovaných a zakládaných organizací.
Předmět veřejné zakázky bude zhotovitel zpracovávat v souladu s aktuálním Metodickým pokynem Ministerstva průmyslu a obchodu pro žadatele o dotaci na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu z programu EFEKT, který je zveřejněn na stránkách https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/aktivity-programu/122670
V rámci zavedení EnMS bude stanovena energetická politika, ustanoven tým EnMS, vymezen rozsah EnMS a provede se identifikace objektů zařazených do rozsahu EnMS. Data o spotřebě energie budou monitorována, tj. sledována, zaznamenána a archivována pro následující vyhodnocování a reportování v minimálně měsíčním intervalu. Informace o odečtech spotřeby nese základní informaci pro případnou verifikaci dat – jakým způsobem a v jakém čase byla získána. V případě manuálních odečtů jméno odpovědné osoby, v případě dálkových odečtů identifikace poskytovatele dat (distributor, vlastní zařízení apod.). Součástí EnMS bude stanovení cílů a cílových hodnot, identifikace příležitostí pro úspory energie a závěrečné vyhodnocení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.07.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  23.07.2021