Veřená zakázka

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov pro Územní pracoviště Střední Čechy 2021- 2024

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
71314300-5 - Poradenství v oblasti energetické účinnosti
Popis:

Předmětem plnění zakázky je zpracování a předání průkazu energetické náročnosti budov, které jsou podle zákona č. 219/2000 Sb., ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodaření Územního pracoviště Střední Čechy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v rámci působnosti Územního pracoviště Střední Čechy, a to pro odbor Hospodaření s majetkem státu, odbor Hospodářsko správní, odbor Odloučené pracoviště Benešov, odbor Odloučené pracoviště Beroun, odbor Odloučené pracoviště Kladno, odbor Odloučené pracoviště Kolín, odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav a odbor Odloučené pracoviště Příbram, vyhotoveného na základě objednávky zaslané zhotoviteli prostřednictvím datové schránky nebo poštou na doručovací adresu zhotovitele, když jejím přijetím dojde mezi objednatelem a zhotovitelem k uzavření Smlouvy o dílo dle § 2856 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Předané PEN budou dílčím plněním této zakázky a budou zpracovány podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, a podle platných prováděcích předpisů k tomuto zákonu. PEN budou ÚZSVM sloužit ke splnění povinnosti vlastníka budov podle § 7 a odst. 2. zákona č. 406/2000 Sb. Zpracování PEN bude příslušnými útvary ÚZSVM požadováno zpravidla na budovy, které jsou ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb. pro stát nepotřebné nebo dočasně nepotřebné nebo jsou evidovány v operativní evidenci dle ust. § 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb. a které ÚZSVM bude realizovat (prodávat anebo pronajímat). Zadavatel zdůrazňuje, že u většiny objektů není k dispozici ani částečná stavebně-technická dokumentace. Většinu potřebných skutečností si bude muset dodavatel zjistit a doměřit na místě. Rovněž bude zpracování PEN příslušnými útvary ÚZSVM požadováno na budovy, s nimiž je ÚZSVM jako organizační složka příslušný hospodařit podle ust. § 9 zákona č. 219/2000 Sb. a které potřebuje k plnění funkcí státu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.05.2021