Veřená zakázka

Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu pro město Mikulov

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení souboru činností pro zadavatele, které povedou k úspěšnému zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu pro město Mikulov. Předmětem implementace energetického managementu města budou vybrané objekty a zařízení vlastněné městem, které jsou uvedeny v příloze č. 7 této ZD „Seznam objektů“.

Předmět veřejné zakázky bude zhotovitel zpracovávat v souladu s aktuálním Metodickým pokynem Ministerstva průmyslu a obchodu pro žadatele o dotaci na Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu programu č. EFEKT 2/2023, který je zveřejněn na stránkách:
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-1-2022-zavedeni-systemu-hospodareni-s-energii-v-podobe-energetickeho-managementu

Předmět zakázky bude zpracováván plně v souladu s podmínkami čerpání neinvestiční dotace této aktivity. Systém hospodaření s energií bude zaveden v takové systémové kvalitě, aby umožňoval certifikaci systému managementu hospodaření s energií v souladu s ČSN EN ISO 50001. Součástí předmětu plnění je i proškolení všech členů systému hospodaření s energií v místě objednatele.

Předmětem veřejné zakázky NENÍ zakoupení licence na softwarový nástroj. Současný sběr dat a práce s nimi probíhá v prostředí MS Office. Systém hospodaření s energií bude zaveden v tomto prostředí.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.05.2023