Veřená zakázka

Místní energetická koncepce města Český Brod

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Předmětem zakázky je zpracování místní energetické koncepce města Český Brod.
Základem místní energetické koncepce je analýza současného stavu energetické situace, tzn. vytvoření přehledu všech lokálních zdrojů energie, detailní zpracování spotřeby energie na daném území a sestavení energetické bilance, která by měla být provedena v rámci vymezeného území jako celku, ale ve vyšším detailu pro obecní majetek.
V návaznosti na tuto analýzu je třeba vypracovat soubor možných řešení s důrazem na oblasti, které mohou být místní samosprávou ovlivněny. Z těchto podrobně popsaných možností bude poté sestaven návrh optimálních řešení v podobě Energetického akčního plánu sloužícího pro rozhodování na úrovni samosprávy města a k realizaci v něm definovaných energeticky efektivních opatření.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.06.2023