Veřená zakázka

Zateplení DPS - bytový dům č. 1, 5. května č. p. 1202, Ledeč nad Sázavou

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
CPV kódy:
44221000-5 - Okna, dveře a související položky,
45211000-9 - Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů,
45215200-9 - Stavební úpravy zařízení sociální péče,
45321000-3 - Tepelné izolace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu k bydlení – Domu s pečovatelskou službou, spočívající v zateplení vnějších stěn domu, zatepleni dutiny střešního pláště ploché dvouplášťové střechy, výměna okna na schodišti, zatepleni stropu nad 1.NP a oprava podlahy lodžií. Původní využití objektu se nemění. Navrhované úpravy nemají vliv na dispoziční řešení objektu. Zateplení bude provedeno kontaktním způsobem na zdivo (systém ETICS), bude dodržena norma ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS). Při provádění zateplení budou opraveny a zatepleny lodžie u bytů. Luxferové okno na schodišti bude vyměněno novým oknem z PVC profilů. Dále bude nově zateplena dvouplášťová plochá střecha nad 3.NP.
Dále viz zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.05.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  05.06.2023