Veřená zakázka

Zateplení budovy, výměna okenních konstrukcí, realizace systému nucené výměny vzduchu s rekuperací

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti ZŠ Vodňany. Stavební úpravy směřují ke zlepšení stavebně technických a izolačních vlastností historického a novodobého objektu. Tyto objekty jsou dle katastru nemovitostí sdruženy v jeden objekt s jedním katastrálním číslem. Předmětem stavebních úprav na historickém objektu je zateplení objektu, výměna oken, dveří a instalace vzduchotechniky. Zateplena bude pouze stěna do dvora, stěna směrem do ulice zůstane nezateplena a bude opatřena novou štukovou omítkou barvy bílé a šedé. K zateplovacímu systému bude přidána provětrávaná fasáda z cementovláknitých desek v úrovni soklu. Do výšky soklu bude kontaktní zateplovací systém proveden z minerální vaty tl. 160 mm. Dojde i k zateplení podkroví minerální vatou tl. 300 mm. Stávající dřevěná okna budou nahrazena novými dřevěnými okny. Dřevěná vrata z ulice budou nahrazena novými dřevěnými vraty se světlíkem a dveřmi s oknem v prostřední části členění dveří. Předmětem stavebních úprav na novodobém objektu bude zateplení objektu, výměna oken, dveří, přesun hlavního uzávěru plynu do niky v obvodové stěně a přesun plynovodu do stěny pod kontaktní zateplovací systém z EPS. Veškeré obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z EPS tl. 160 mm, taktéž bude k zateplovacímu systému přidána provětrávaná fasáda z cementovláknitých desek v úrovni soklu. Do výšky soklu bude kontaktní zateplovací systém proveden z minerální vaty tl. 160 mm. Dojde i k zateplení podkroví minerální vatou tl. 300 mm. Stávající okna budou nahrazena novými plastovými, vybavenými bezpečnostní kličkou a zámkem s generálním klíčem. Hlavní vstupní dveře budou nahrazeny novými hliníkovými. Akce je realizována v rámci projektů OPŽP „5.1a Zateplení budovy, výměna okenních konstrukcí, realizace systému nucené výměny vzduchu s rekuperací“ s reg. číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013584 a „5.1b Zateplení budovy, výměna okenních konstrukcí, realizace systému nucené výměny vzduchu s rekuperací“ s reg. číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013585.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  05.05.2021