Veřená zakázka

Zařízení Tišnov – dokončení plynofikace všech budov areálu – I. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
45333000-0 - Instalace a montáž plynového zařízení
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je I. etapa dokončení plynofikace areálu Zařízení Tišnov a to budov č.2 a č.3. Nová akce řeší přivedení plynovodní přípojky, na kterou bude navazovat nový vnitřní plynovod v budovách. Konkrétně se jedná o I. etapu dokončení plynofikace areálu Zařízení Tišnov a to budov č.2 a č.3. V objektech budou instalovány plynové teplovzdušné jednotky spolu s lokálními odtahy spalin. Celkový výkon instalovaných zařízení bude do 200 kW dle projektové dokumentace, v souladu s pravomocnými rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Pak v souladu s podmínkami stavebního povolení, které bude vydávat stavební úřad Ministerstva vnitra, stavební povolení bude předáno před podpisem smlouvy. Projektová dokumentace pro výběr dodavatele s názvem Plynofikace objektů č.2 a 3 Areál HZS Tišnov, zakázkové číslo 215Z026, je zpracována společností CERGO ENERGY s.r.o., IČ 03242919, Jungmannova 1899, 666 01 Tišnov, jednatel Ing. JOSEF VRBA, zodpovědný projektant Ing. Michal Trunda, ČKAIT 1202367. Stavební akce je rozdělena na: SO 01 Areálový plynovod SO 02 Objekt č.2 SO 03 Objekt č.3 Podrobný popis jednotlivých objektů a provozního souboru v přiložené projektové dokumentaci v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.09.2021