Veřená zakázka

Zařízení pro indukční kalení vnitřního ozubení ocelových obrobků

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42000000-6 - Průmyslové stroje
Popis:

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Předmětem tohoto výběrového je zařízení pro indukční kalení otvorů s ozubením, technologie, polohovací přípravky a související příslušenství podle technických specifikací uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace, která bude uchazeči zaslána pouze na základě podepsané Dohody o mlčenlivosti, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Vzhledem k tomu, že mají Přílohy č. 3-7 Zadávací dokumentace charakter důvěrných informací, u kterých má zadavatel zájem na zajištění jejich nezneužití, bude uchazečům poskytnuta nejprve pouze textová část zadávací dokumentace. Přílohy č. 3-7 budou poskytnuty teprve po doručení Dohody o mlčenlivosti podepsaných osobou oprávněnou jednat za uchazeče na adresu sídla Kovárny VIVA a.s. Tato dohoda je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí Zadávací dokumentace.

Nabídky budou předkládány v českém jazyce. Prospekty, které budou pouhou nepovinnou přílohou nabídky, však mohou být i v anglickém jazyce.

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.

Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit na základě podmínek stanovených Pravidly pro výběr dodavatelů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.01.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  31.01.2022