Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Kostelec u Kyjova


Kategorie

Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně

Lokalita:

Jihomoravský kraj

Popis:
Předmět veřejné zakázky je složen ze dvou souvisejících projektů a spočívá jednak v založení protierozních mezí s výsadbou doprovodné krajinné zeleně, v jehož rámci budou zhotoveny 4 stavební objekty (protierozních meze PM 1, PM 8a, PM 8b a PM 9), jejichž celková délka činí 1612m: SO 01 - PM 1 - (délka 650 m) protierozní mez je navržena na lokalitě „Jasná hora“, v severní části území, přerušuje delší a strmé svahy, takže kromě snížení erozního smyvu, snižuje i objem povrchového odtoku. SO 02 - PM 8a (délka 335 m ) - protierozní mez je navržena ve svahu nad obcí – lokalita „Široký“ přerušuje delší a strmé svahy, takže kromě snížení erozního smyvu, snižuje i objem povrchového odtoku. SO 03- PM 8b (délka 273 m ) - navazující mez na PM 8a (oba úseky rozdělené polní cestou), na stejné lokalitě nad obcí („Široký“) přerušuje delší a strmé svahy, takže kromě snížení erozního smyvu, snižuje i objem povrchového odtoku. SO 04 - PM 9 - (délka 354 m) mez navazuje na PM 8a je navržena nad obcí - lokalitě „Široký“, je vedena souběžně s lokálním biokoridorem, přerušuje svažité pozemky, snižuje hodnotu erozního smyvu i objem přímého odtoku, hlavním důvodem návrhu je zachycení povrchové vody v retenčním prostoru nad obcí, a jednak v založení vybraných krajinných prvků v katastru obce Kostelec u Kyjova, kdy bude provedena výsadba chybějícího lokálního biokoridoru LBK 1, interakčního prvku IP 24, dvou prvků krajinné zeleně s protierozní funkcí L1 a L3 a ochranného zatravnění v lokalitě T5.

Projektová dokumentace je rozdělena na dvě samostatné části (založení protierozních mezí a založení vybraných krajinných prvků), k nimž se váží stejnojmenné dva výkazy výměr. Zakázka však není vnitřně rozdělena na části, tj. dodavatelé podávají jednu nabídku na veřejnou zakázku jako celek.

Předmětem veřejné zakázky je dále následné péče o výsadby po dobu 3 let od jejich dokončení.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 20.07.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 24.08.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.