Veřená zakázka

Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45110000-1 - Demolice a zemní práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky (VZ) jsou stavební práce spočívající v modernizaci stravovacího provozu oblastní nemocnice v Trutnově, konkrétně provozního úseku kuchyně ve 2. NP objektu pro stravování na pozemku č. st. 4892.
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.
Objekt kuchyně je samostatně stojící stavbou propojenou krčkem s objektem výdeje a konzumace jídel. Objekt je obdélníkového půdorysu s obslužnou rampou pro zásobování. Řešený objekt je dvoupodlažní, kde první patro slouží zejména pro skladování surovin a ve druhém patře je sociální zázemí pracovníků a provoz přípravy pokrmů - kuchyň. Střecha je plochá s atikou a strojovnami výtahů. V současné době je budova na obvodových konstrukcích opatřena břízolitovou omítkou a kabřincovým obkladem. Nově bude řešena modernizace stravovacího provozu kuchyně, kde veškeré stavební úpravy budou v rámci interiéru stavby – architektonické řešení bude beze změn.
Dispoziční řešení kuchyně 2.NP bude upraveno dle návrhu gastrotechnologie. Objekt má celkovou kapacitu stálých pracovníků v počtu 27 osob. Dispozičně je objekt v 1. NP vybaven zázemím s kanceláří a sklady potravin. Ve 2.NP jsou kanceláře, provoz kuchyně, myčky, sklady, sociální zázemí personálu a strojovna VZT. Na střechu je vstup z posledního patra druhého podlaží přes střešní výlez a strojovnu výtahu. Objekt je vybaven schodištěm a třemi obslužnými výtahy. Zásobování objektu je řešeno po nákladní rampě.

Součástí plnění je také samozřejmě zajištění kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem a dále spolupráce a koordinace při dodávkách gastrotechnologie a jiných zařízení (např. upřesnění napojovacích bodů apod.), které nejsou součástí Smlouvy o dílo. Stavební připravenost upřesní dodavatel gastrotechnologie.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.10.2022