Veřená zakázka

ZAJIŠŤOVÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŠETŘENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ÚČETNÍ DATOVÉ SÍTĚ ČR (FADN ČR)

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Účetnictví a audit
CPV kódy:
79211000-6 - Účetní služby
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení každoročního sledování výrobně-ekonomických informací v souboru zemědělských podnikatelů podle jednotné metodiky zemědělské účetní datové sítě (dále jen "FADN"), na základě závazné legislativy EU, pravidelné každoroční šetření a předávání těchto podnikových informací zadavateli, v předepsané formě a požadovaných termínech, včetně zabezpečení kontrol a oprav předávaných údajů podle požadavků zadavatele.
Celkový rozsah šetření na budoucí období 2021-2024 (kdy bude probíhat šetření k datům za roky 2020-2023) je každoročně 1400 zemědělských podnikatelů z toho 600 právnických osob a 800 fyzických osob. Tento počet je stanoven jako maximální, který zadavatel není po dobu plnění veřejné zakázky povinen vyčerpat.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.01.2021