Veřená zakázka

Zajišťování služby Leadership akademie

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
98390000-3 - Jiné služby
Popis:

Předmětem této zakázky je realizace vzdělávání za účelem rozvoje kompetencí u stávajících vedoucích pracovníků, a podpora a rozvoj budoucích leaderů v organizaci.¨ Organizační struktura Technologické agentury ČR je maticová. Vedle pevné vertikální struktury členěné do sekcí, odborů, oddělení a úseků fungují i pružné horizontální prvky v podobě programových a projektových týmů. Přičemž upozorňujeme, že členy programových či projektových týmů nemusí být jen zaměstnanci TA ČR, ale i spolupracujících organizací. Vzdělávací akce budou zaměřeny na práci s týmem, hodnocení a motivaci, zvládání stresových situací, řízení projektů, a pokročilé techniky vyjednávání a řízení jednání. Zvládnutí tréninku Leadership akademie předpokládá u vedoucích pracovníků (včetně vedoucích projektů dle maticové struktury) přechod od manažerské formy řízení na formu leadership řízení svých podřízených. Předpokládá se, že celý trénink Leadership akademie bude složen z několika školících jednotek, které obsahově naplní trénink pro zvládnutí kompetencí: vedení týmu, hodnocení týmu, poskytováná zpětné vazby a motivace svým podřízeným, zvládání stresových situací a manipulace, kompetenci facilitace jednání a pokročilé techniky vyjednávání. Tréninky se budou odehrávat prezenční formou v prostorách Objednatele za použití promítací techniky, flipchartů a případně dalších navržených školících pomůcek. V případě nepříznivé pandemické situace se budou moci tréninky konat i online formou. Účastníci tréninku obdrží po ukončení školící materiály ve formě prezentace od Dodavatele. Celý trénink Leadership akademie je plánován na 3 až 5 pracovních dní pro jeden kalendářní rok / 1 pracovní den = 1 školící den = 1 školící jednotka = 8 hodin (1 vyučovací hodina = 60 minut). Předpokládáme 8 členné tréninkové skupiny. Předpokládaný počet školených osob ročně (údaj je orientační): cca 35 osob. Předpokládanými rozvojovými oblastmi vedoucích a budoucích leaderů jsou: - Komunikační, prezentační a manažerské dovednosti - Oblast rozvoje osobní efektivity - Zvládání emocí a krizových situací

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.07.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  26.08.2021