Veřená zakázka

Zajištění svahu II/317 Borohrádek

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiZemědělství, lesnictví a krajinářství
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace,
90721800-5 - Ochrana před přírodními riziky a nebezpečími
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Zajištění svahu II/317 Borohrádek“.

Stavební akce řeší rekonstrukci silnice II/317 v provozním staničení km 0,850 - 0,874 v okrese Rychnov nad Kněžnou v úseku Borohrádek – Čermná nad Orlicí. Součástí akce je zajištění stability pravostranného svahu silnice, kdy v roce 2020 došlo v důsledku povodní k odtržení části vozovky a svahu zemního tělesa silnice II/317. V roce 2020 bylo provedeno provizorní zajištění svahu silnice zaberaněním štětových stěn v polovině vozovky do hloubky 4,5 m pro umožnění jízdy jedním pruhem s předností protijedoucích vozidel. Provizorní zajištění svahu bude ponecháno do doby realizace definitivního zajištění svahu. Bude provedeno zajištění svahu za pomocí dvou řad mikropilot a spřahujícího železobetonového prahu. Na tomto prahu bude zřízena nová železobetonová římsa se svodidlem. Dále bude podél prahu doplněn drenážní trativod pro odvedení spodní vody mimo těleso silnice. Stávající šikmý propustek bude zachován s doplněním dlážděného skluzu a s obnovením odláždění na výtoku. V celém úseku bude obnovena vozovka včetně provedení nových konstrukčních vrstev a s obnovou krajnice a vodorovného dopravního značení.

Demontáž provizorního zajištění svahu silnice není předmětem této zakázky a bude provedena na výzvu k investorovi. Po dobu této demontáže zhotovitel přeruší stavební práce na nezbytně nutnou dobu. Toto přerušení prací se předpokládá na dobu 3 dnů.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni zjednodušená PD, zpracované projekční kanceláří Kulhavý s.r.o., č. p. 192, 565 42 Vraclav, datum zpracování 10/2020, číslo zakázky: 20006. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.05.2021