Veřená zakázka

Zajištění servisní podpory systému webového vysílání v roce 2020

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72261000-2 - Podpora programového vybavení
Popis:

Předmětem poptávky je zajištění servisní podpory systému webového vysílání v roce 2020. Podrobnější informace jsou uvedeny v přiloženém návrhu servisní smlouvy a její Příloze č. 1 - Technické dokumentaci webového vysílání. V návrhu servisní smlouvy požaduje zadavatel po uchazečích vyplnění pouze žlutě podbarvených polí. V případě jiného zásahu do obsahu smlouvy si zadavatel vyhrazuje právo vyloučit nabídku z dalšího hodnocení. Jako celkovou nabídkovou cenu uveďte cenu z modře podbarveného pole vypočtenou na základě doplněných dílčích paušálních a hodinových sazeb v příloze poptávky Tabulka pro výpočet nabídkové ceny (cena je vypočtena na základě předpokládaného čerpání za dobu 12 měsíců). Veškeré podmínky a kritéria poptávky musí být splněna. Zadavatel si vyhrazuje právo poptávku zrušit bez udání důvodu. Veškeré náklady se zpracováním nabídky k této poptávce jdou k tíži uchazeče. Celková cena dodávky bude zahrnovat všechny poplatky (AO, ...). Dobu splatnosti faktur požadujeme minimálně 21 kalendářních dnů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.11.2019