Veřená zakázka

Zajištění provozu ZOS ZZS KVK

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou servisní služby (dále také jen „služby“) pro zajištění 24 - hodinového (tzn. nepřetržitého) provozu informačních technologií operačního střediska (dále také jen „ISOR“) Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (dále také jen „ZZS KVK“ nebo „ZZS“). Dále budou služby zajišťovat technickou podporu v rámci garantovaných časů, přičemž samotné zajištění oprav nebo výměny hardwarových komponent v případě jejich poruchy, havárie nebo ztráty funkčnosti není předmětem plnění. Před zahájením zajišťování servisních služeb v plném rozsahu proběhne tzv. inicializace, během které bude účastník seznámen se stavem jednotlivých zařízení na místě a následně je převezme do své správy. Bližší specifikace plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 (Společné požadavky, Stávající stav, Technická specifikace) a v příloze č. 2 (Závazný vzor smlouvy o zajištění servisních služeb).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.10.2021