Veřená zakázka

Modernizace internetu a intranetu MF

Číslo ve věstníku:
Z2021-032866
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
IT ->  Ostatní
CPV kódy:
72000000-5 - Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
Popis:

Předmětem této Veřejné zakázky je závazek Poskytovatele poskytnout na základě požadavků Zadavatele služby rozvoje Redakčního systému MF za účelem jeho modernizace, přičemž specifikace požadavků na modernizaci Redakčního systému MF je obsažena v Příloze č. 1 - Specifikace předmětu plnění, která tvoří nedílnou součást Přílohy č. 1 ZD. Za součást plnění předmětu Veřejné zakázky se považuje také závazek Poskytovatele dodat novou a aktualizovanou stávající a provozně-technickou a bezpečnostní dokumentaci k modernizovanému Redakčnímu systému MF, včetně úplných aktuálních verzí zdrojových kódů k Redakčnímu systému MF a tuto dokumentaci nadále udržovat v aktuální verzi. Tuto dokumentaci, zdrojové kódy a veškeré další materiály či podklady k řádnému užívání modernizovaného Redakčního systému MF je Poskytovatel povinen předat Zadavateli vždy v rámci příslušného akceptačního řízení. Celkový rozsah plnění předmětu Veřejné zakázky nepřesáhne 500 člověkodní dle čl. II odst. 1 Návrhu smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.09.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.10.2021