Veřená zakázka

Zajištění provozu velkoodběratelského zařízení 22 kV pro Pražský hrad

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50532000-3 - Opravy a údržba elektrických strojů, přístrojů a souvisejícího příslušenství
Popis:

Zadavatel je provozovatelem velkoodběratelského zařízení VN na napěťové hladině 22 kV umístěného v areálu Pražského hradu a sloužícího k zásobování areálu Pražského hradu elektrickou energií. Toto zařízení je provozováno na základě dohod mezi PREdistribuce a.s. a zadavatelem v režimu a dle provozních předpisů PREdistribuce a.s. (dále jen „PREdi“), která je držitelem licence na distribuci elektrické energie pro hlavní město Prahu a město Roztoky. Hlavním důvodem pro tento způsob provozu je, že rozpínací stanice, které tvoří provozní rozhraní mezi napájecí sítí PREdi a vnitřní sítí Pražského hradu, jsou funkčně trvalou součástí napájecí soustavy PREdi 22 kV o více liniích a jejich provoz je tedy možný pouze v přímé koordinaci s PREdi. V souvislosti s výše uvedeným, bude zadavatel vyžadovat, aby byl vybraný dodavatel zapsán v Rejstříku zhotovitelů PREdistribuce, a.s. pro stavebně montážní práce v nezbytném rozsahu, který odpovídá předmětu plnění této veřejné zakázky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.10.2021