Veřená zakázka

Zajištění nakládání s odpady

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
CPV kódy:
90500000-2 - Služby související s likvidací odpadů a odpady
Popis:

Předmětem plnění Zakázky je zajištění nakládání s odpady s pravidelným výskytem kategorie „O“ a jejich odstraňování/využití v areálu Zadavatele. Zadavatel je původcem Odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoO“). Dodavatel musí být oprávněnou osobou k nakládání s Odpady ve smyslu ZoO. Nakládání s Odpady a jejich odstraňování /využití zahrnuje sběr, nakládku, svoz a odstraňování nebo využívání odpadů a spočívá v převzetí Odpadu, nabytí vlastnického práva k němu a následném odstranění nebo dalším využití takového odpadu, včetně uhrazení veškerých příslušných poplatků s tím souvisejících, v souladu se všemi příslušnými platnými právními předpisy (např. ZoO, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, apod). Součástí předmětu Zakázky je také pronájem nádob na Odpady. Blíže specifikováno - viz zadávací podmínky vč. příloh.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.01.2022