Veřená zakázka

Sběr, svoz a odstraňování komunálních odpadů pro Město Bystřici 2022

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Ostatní
CPV kódy:
90500000-2 - Služby související s likvidací odpadů a odpady,
90511000-2 - Sběr odpadu,
90512000-9 - Odvoz odpadu
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při nakládání s odpady (konkrétně směsného komunálního odpadu) ve správním území města Bystřice, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), právními předpisy ČR a obecně závaznou vyhláškou zadavatele o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Jedná se o pravidelný sběr, přepravu a odstraňování směsného komunálního odpadu (katalogové číslo 200301) z odpadových nádob o objemu 80 l, 110 l, 240 l a 1100 l a z označených pytlů. Součástí poskytnutých služeb bude rovněž úklid sběrných míst po provedení sběru odpadů, vedení evidence odpadů podle příslušného právního předpisu upravujícího podrobnosti nakládání s odpady a poskytování těchto informací zadavateli.
Bližší údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  28.12.2021