Veřená zakázka

Zajištění dodávek tepla pro město Bechyně

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Energie
Energie ->  Ostatní
CPV kódy:
65400000-7 - Dodávky a rozvod jiných zdrojů energie
Popis:

Předmětem zakázky je zajištění dodávek tepelné energie v předpokládaném objemu 25 000 GJ/rok, a to z kotelny na adrese Písecká 761, kterou vítězný dodavatel (Nájemce) v průběhu smluvního kontraktu modernizuje. Modernizace kotelny na adrese Písecká je realizována metodu Design and Build. Termín modernizace kotelny je stanoven do začátku topné sezóny 2022/2023. Zadavatel pronajme dodavateli tepla na základě Smlouvy o nájmu a provozování tepelného hospodářství města Bechyně majetek sloužící k provozování tepelného hospodářství města. Dodavatel provede na své náklady instalaci zdroje tepla a bude rovněž na své náklady zajišťovat provoz a údržbu výměníkových a předávacích stanic, včetně rozvodů tepelné energie, v souladu se Smlouvou o nájmu a provozování tepelného hospodářství města Bechyně. Dodavatel nebude v souvislosti s realizací této veřejné zakázky oprávněn po zadavateli vyžadovat jiné platby nežli úhradu za skutečně dodané množství tepla.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.05.2021