Veřená zakázka

Zahraniční stáž pedagogických pracovníků Pardubického kraje – Finsko II

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Vzdělávání a konferenceOstatní
CPV kódy:
63515000-2 - Cestovní služby
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní organizace pětidenní odborné zahraniční stáže pořádané zadavatelem pro středoškolské pedagogické pracovníky ve Finsku za účelem profesního rozvoje středoškolských pedagogických pracovníků a za účelem rozvoje jejich pedagogických kompetencí při práci s žáky vedoucí k eliminaci předčasného ukončení školní docházky. Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména zajištění letecké dopravy z České republiky do Finska a zpět, zajištění dopravy z letiště ve Finsku do místa ubytování, zajištění dopravy z místa ubytování na letiště ve Finsku, zajištění ubytovacích služeb, samotného průběhu zahraniční stáže, zajištění stravování, úhrada veškerých poplatků (s výjimkou vstupného v rámci fakultativních výletů) a pojištění, vystavení certifikátu pro účastníky zahraniční stáže, zajištění dopravy v rámci Finska na fakultativní výlety.
V rámci předmětu plnění veřejné zakázky budou organizovány stáže na min. 3, max. 5 školách (základní, střední školy, vysoké školy). Během zahraniční stáže proběhne v pracovních dnech min. 5 hospitací na min. 3 školách. Minimálně jedna návštěva proběhne na střední škole. Každý pracovní den proběhne návštěva vždy alespoň jedné školy, přičemž některé školy mohou být navštíveny v průběhu stáže vícekrát (s ohledem na min. počet škol, které budou v průběhu stáže navštíveny).

Bližší vymezení předmětu plnění je obsaženo v příloze č. 1 této zadávací dokumentace a dále v návrhu smlouvy o poskytování služeb (příloha č. 5 zadávací dokumentace).
Předmět plnění veřejné zakázky je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  01.06.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  04.07.2022