Veřená zakázka

Zabezpečení údržby pozemků v roce 2021 - 2022“

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
77314000-4 - Služby při údržbě pozemků
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění údržby pozemků, která spočívá
v provedení dvou sečí trav a porostů včetně jejich odklizení na pozemcích specifikovaných v
příloze č. 1, přičemž je dodavatel povinen nakládat s posečenou hmotou v souladu
s platnou legislativou (zejména dle zákona 541/2020 Sb. o odpadech).
Zájemce může podat nabídku na všechny pozemky uvedené v příloze č. 1, případně jen na
část „A“ nebo „B“.
Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu o dílo (dále jen SoD) jen na část zakázky, tj.
jen na část „A“ nebo na část „B“.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.03.2021