Veřená zakázka

VZ 98.21 „Stavební úpravy a plošina v objektu Mitušova 1330/4, Ostrava-Hrabůvka

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Stavební úpravy a plošina v objektu Mitušova 1330/4, Ostrava-Hrabůvka“ spočívající ve vybudování venkovní plošiny přes dvě patra dle projektové dokumentace zpracované Ing. Danielou Práškovou, IČO: 05335639, v 12/2019 pod zakázkovým číslem 19-002-4.

Součástí díla je i přeložka plynárenského zařízení ve vlastnictví společnosti GasNet, s.r.o. Zhotovitel se zavazuje provést přeložku plynárenského zařízení v souladu se "Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících", která je součástí zadávací dokumentace (viz příloha č. 4 této výzvy). Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s jejím obsahem a podpisem smlouvy o dílo na realizaci této veřejné zakázky je splněna povinnost objednatele zavázat zhotovitele k provedení jednotlivých úkonů specifikovaných ve výše uvedené smlouvě.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.

Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.11.2021