Veřená zakázka

VZ 100.21 „Dětské hřiště KRESTHAJD vč. oplocení

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Dětské hřiště KRESTHAJD vč. oplocení” dle projektové dokumentace zpracované firmou wamp in, s.r.o., IČO: 25358928 v 1/2021, spočívající v odstranění stávajícího prvku, úpravě podkladu a vybudování dětského hřiště, oplocení (72 m, dvě branky), mlatového chodníku s obrubníky (52 m) a osazení městského mobiliáře (lavičky, koše). Hřiště - povrch z lité pryže s grafikou, bude vybaveno herní sestavou, kolotočem, 2 pružinové a závěsná houpačka vše vč. dopadové plochy u těchto prvků, pískovištěm, domečkem. Terénní úpravy.
Geometrický plán, zaměření skutečného provedení stavby. Revize. Provozní řád hřiště. Kolaudace.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.11.2021