Veřená zakázka

VZ 85.23 Provádění dezinsekce, deratizace a dezinfekce v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidZdravotnictví, sociální službySpotřební materiál
Zdravotnictví, sociální služby ->  Spotřební materiál, léky
Spotřební materiál ->  Hygiena a úklid
Spotřební materiál ->  Ostatní
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
Správa a údržba, úklid ->  Úklid
CPV kódy:
90924000-0 - Dezinfekce
Popis:

Předmětem smlouvy je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky na průběžné zajišťování dezinsekce, deratizace a dezinfekce v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:
dílčí část 1 – dezinsekce v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, např.:
- monitoring a likvidace štěnic;
- dezinsekce mravenců, švábů, rusů a jiného lezoucího hmyzu;
- likvidace bodavého hmyzu,
dílčí část 2 – deratizace a dezinfekce v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, např.:
- celoplošná i lokální deratizace včetně likvidace uhynulých hlodavců;
- dezinfekce bytu po zemřelém;
- odstranění holubů včetně likvidace a dezinfekce prostor.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 dílčí (samostatné) části. Účastník může podat nabídku pro obě části této veřejné zakázky nebo pouze pro jím vybranou část samostatně.
Lhůtu plnění díla stanovuje zadavatel na celý rozsah předmětu díla, a to od 1.1.2024 do 31.12.2025 nebo do dosažení maximální výše celkového plnění smlouvy 750 000 Kč bez DPH u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.11.2023