Veřená zakázka

VZ 45.24 „Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih I. etapa – Stavební práce

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy pro dvě odborné učebny na dvou základních školách, potřebných pro realizaci a odborné provedení díla s názvem: „Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih I. Etapa – Stavební práce“, v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu: „37. Výzva IROP – Základní školy – SC 4.1 (ITI), s názvem projektu: Virtuální realita na ZŠ v Ostravě-Jih“; registrační číslo projektu:CZ.06.04.01/00/22_037/0002864, https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/37vyzvairop.
Realizace umožní modernizaci prostor pro rozšíření moderních forem výuky s aktivním zapojením žáků do výuky v oblasti cizích jazyků, přírodních věd, polytechnického vzdělávání a práce s digitálními technologiemi.
Předmět veřejné zakázky je definován níže a bude realizován v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností Z + M Partner, spol. s r.o., IČO 26843935.
Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace, zejména v závazném návrhu smlouvy o dílo a projektové dokumentaci, jež jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.07.2024