Veřená zakázka

Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Chrást u Plzně

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je stavba vodohospodářských opatření v k. ú. Chrást u Plzně. Realizace zahrnuje rekonstrukci dvou rybníků, výstavbu 3 nových tůní, vybudování přístupové komunikace a výsadbu. Jedná se o realizaci společných zařízení v rámci schváleného plánu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chrást u Plzně.
Realizací opatření dojde ke zvýšení retenční schopnosti území, zlepšení kvality vody s dočištěním, stabilizaci erozních rýh a nádrží, posílení ochrany území před velkými vodami, vybudování krajinotvorného prvku, posílení rekreační funkce předmětné lokality.
Výstavba bude provedena na pozemcích ve vlastnictví obce Chrást č. parcelní 2035, 2630, 2573 v k. ú. Chrást u Plzně. Rybníky R1, R2 a tůně T1, T2 a T3 budou vybudovány jako průtočné na bezejmenném vodním toku č. h. p. 1-11-01-0050-0-00 v k. ú. Chrást u Plzně ve správě Lesů České republiky.
Předmět veřejné zakázky je dle projektové dokumentace členěn na 7 stavebních objektů:
SO-1 Rybník R1
SO-2 Rybník R2
SO-3 Tůně T1, T2, T3
SO-4 Kácení
strana 2 z 10 2024
SO-5 Výsadba
SO-106 Přístupová komunikace
SO-7 VON
Stavební objekty budou tvořit jeden funkční celek a je žádoucí, aby výstavba byla provedena v jednom časovém rámci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.06.2024