Veřená zakázka

VZ/434/ORG/22 Studie veřejné zeleně v centrální části města Havířova

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Předmětem veřejné zakázky bude zpracování studie veřejné zeleně v centrální části města Havířova, zejména v chráněné památkové zóně Sorela, za účelem její správy, péče a dalšího udržitelného rozvoje. Dokument umožní efektivní plánování údržby s cílem zlepšení stavu veřejné zeleně, s důrazem na pozitivní vliv pobytového komfortu obyvatel a také snižování negativních tepelných ostrovů ve městě. Součástí studie bude detailní pasport zeleně a dendrologické posouzení dřevin, které bude vycházet z terénního hodnocení současného stavu. Výstupem projektu bude také textová a grafická dokumentace a data určená pro import do geografického informačního systému (GIS). Členění studie: 1. Pasport zeleně a inventarizace dřevin včetně dendrologického posouzení 2. Analytická část 3. Návrhová část 4. Implementační část a akční plán Studie veřejné zeleně v centrální části města Havířova je pořizována v rámci projektu „IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation“, číslo projektu LIFE20 IPC/CZ/000004, který je spolufinancován z EU prostřednictvím programu LIFE. Bližší specifikace předmětu plnění včetně technické specifikace je uvedena v návrhu Smlouvy o dílo, která je Přílohou č. 1 výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.09.2022