Veřená zakázka

VZ 43.21 Výstavba víceúčelového hřiště v Městském obvodu Ostrava-Jih (ul. Jugoslávská)

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Výstavba víceúčelového hřiště v Městském obvodu Ostrava-Jih (ul. Jugoslávská)“ spočívající v rekonstrukci stávajícího víceúčelového hřiště (rozměr 25 x 15 m), jehož povrchová asfaltová plocha je nerovná, popraskaná a lokálně poškozená. Srážkové vody z nepropustné asfaltové plochy jsou sváděny do okolního zatravněného terénu, kde se přirozeně zasakují. Nová plocha víceúčelového hřiště bude provedena z celoplošně vodopropustného umělého povrchu s minimálními nároky na údržbu a s extrémně dlouhou životností. Většina srážkových vod bude zasakována v prostoru víceúčelového hřiště s možností odvodu zbytkových srážkových vod do systému podzemních vsakovacích bloků. Pod plochou hřiště bude vybudován systém drenáží pro odstranění přebytečné vlhkosti z hracího povrchu a pro případné snižování hladiny podzemní vody. Podrobná specifikace vsakovacího systému bude provedena po vyhodnocení podrobného geologického průzkumu. Na podklad z drenážního asfaltového koberce bude položen celoplošný dvouvrstvý, vodopropustný umělý povrch (tl. 13 mm) s vrchním nástřikem. Po obvodu hřiště bude provedeno do výšky 4100 mm sloupkové záchytné oplocení (svařované panely mezi sloupky) s mantinelem ve spodní části. Hřiště bude vybaveno košem na odpadky a 2 lavičkami. Vstup na hřiště bude umožněn přes vstupní branky. Hřiště bude vybaveno brankami pro malou kopanou, basketbalovými koši (vč. nosného systému s vyložením), zabudovanými sloupky pro natažení sítě. Na sportovní ploše bude provedeno lajnování podle TP jednotlivých druhů sportů. Pro napojení na místní komunikační systém bude zhotoven propojovací chodník. Všechny úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace pracované společností PITTER DESIGN, s.r.o., IČ 25275291, datum 10/2016, pod zakázkovým číslem 106/2016, akce: „Výstavba víceúčelového hřiště v Městském obvodu Ostrava-Jih, na ul. Jugoslávská v k.ú. Zábřeh nad Odrou“, místo stavby ul. Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh, p.č. 623/88, k.ú. Zábřeh nad Odrou.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.
Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.05.2021