Veřená zakázka

VZ 26.21 „Výměna výtahu ve školní kuchyni v ZŠ Horymírova 100

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na:
A) Etapa I – zpracování projektové dokumentace pro zadání stavebních a montážních prací (určující stavbu v technických, ekonomických podrobnostech, vymezujících hmotové, materiálové, stavebně–technické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost) včetně zajištění inženýrské činnosti a včetně soupisu prací – podklad pro fakturaci realizovaného díla
B)Etapa II – realizace stavby – výměna výtahu
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.04.2021