Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

VZ 08.21 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka“.
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace v rozsahu:
- zateplení budovy MŠ, včetně terénních úprav souvisejících se zateplením, úprava okapových chodníku, nové zateplení budovy bude napojeno na stávající již provedené zateplení soklu (ve výši cca 30 cm nad terénem),
- zateplení střechy budovy včetně průzkumů střechy,
- úprava hlavního vstupu do MŠ (oprava popř. výměna zábradlí včetně jeho prodloužení na navazující chodníky ve svahu, zvětšení stříšky nad celé schodiště, odstranění bočních luxferových stěn, oprava venkovního schodiště s protiskluzovou úpravou, nové osvětlení vstupu, nové vstupní dveře),
- úprava zadních vstupů z budovy do zahrady včetně výměny vstupních dveří do kotelny,
- výměna luxferových výplní v mezischodišťovém prostoru za prosklené stěny,
- úprava vstupu do suterénu kuchyně, oprava zábradlí, nová stříška, oprava opěrné zdi, nové osvětlení, zjištění funkčnosti a potřebnosti stávajícího kabelu umístěného na obvodové zdi budovy,
- úprava popř. výměna všech mříží v oknech,
- oprava všech zpevněných ploch a chodníků včetně příjezdové komunikace v areálu MŠ,
- demontáž nefunkčních kamer na budově MŠ,
- nový hromosvod včetně revize,
- nové okapové svody,
- nové sítě proti hmyzu,
- odstranění tabulí na kreslení umístěných na obvodové zdi ve výklenku zahrady,
- rekonstrukce zahradních teras s konečnou vrstvou provedenou z EPDM gumového granulátu s novým mlhovištěm,
- energetický audit a průkaz energetické náročnosti budovy.
Projektová dokumentace bude zpracována v úrovni potřebné k žádosti o vydání stavebního povolení a pro provádění stavby nebo její části dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem plnění je rovněž výkon autorského dozoru.
Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 01.03.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.