Veřená zakázka

Služby poradců a expertů – Redrock Construction s.r.o.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Výzkum a vývoj
CPV kódy:
73000000-2 - Výzkum a vývoj a související služby,
73200000-4 - Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje
Popis:

Zadavatel realizuje projekt ADWATEC: Pokročilá technologie výroby konstrukčních desek z komunálního odpadu. Předmětem projektu je výzkum a vývoj nových plošných stavebních prvků (desek), které budou tvořeny tuhým komunálním odpadem modifikovaných speciálními pojivy, plnivy přísadami a příměsemi.
Předmětem veřejné zakázky jsou služby Smluvního výzkumu v rámci předkládaného projektu zahrnující odborné konzultace v oblasti výzkumu a vývoje receptur nových desek zaměřené na rozbory, analýzy, návrhy a testy pojiv, plniv, přísad a příměsí. Dále bude součástí služeb také provádění rozborů, analýz, posouzení a specifických zkoušek nově vyvíjených desek s cílem zjistit jejich klíčové parametry,
specifické odolnosti a možnosti jejich uplatnění ve stavebních konstrukcích.
Detailní popis předmětu plnění je uveden v Zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.11.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  03.01.2022